ಜಾಗತಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉದ್ಯಮದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೀಟೇಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾವು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗಳಿಸುವ ವೇತನ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕೂಡ ಸಾಲದಷ್ಟು  ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

 

Mask_Group_55.png
Mask_Group_58.png
Mask_Group_56.png
RS1158_36563296_10155865499463406-2.jpg
child-garment-worker.jpg
RS1318_Bangladesh_CleanClothes.png

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.