ပြဌာန်းထားသောလုပ်ခလစာသဘောတူညီချက်

ပြဌာန်းထားသောလုပ်ခလစာသဘောတူညီချက်ကဘာလဲ?

ပြဌာန်းထားသောလုပ်အားခသဘောတူညီချက်(EWA)သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဥပဒေအရချုပ်နှောင်ထားသည့်သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အဝတ်အထည်နှင့်ဖိနပ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှလက်လီရောင်းချသူများကလက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ ပြဌာန်းထားသောလုပ်အားခဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာထိုကုမ္ပဏီများအတွက်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်သည့်အလုပ်သမားများသည်အလုပ်သမားများနှင့်သူတို့၏မှီခိုသူများ၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်လုံလောက်သောလူနေမှုလုပ်အားကိုရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ ပြဌာန်းထားသောလုပ်အားခသဘောတူညီချက်သည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိမီးဘေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတရားမျှတသောစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်၏အတွေ့အကြုံများကိုအခြေခံလိမ့်မည်။

ပေးသွင်းသူများကောသူတို့ EWA ကိုလည်းလက်မှတ်ထိုးကြပါသလား။?

EWA ကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်လက်လီရောင်းချသူများကလက်မှတ်ရေးထိုးကြလိမ့်မည်။ သို့သော် ၀ယ်သူကန်ထရိုက်စာချုပ်တွင်၄င်းတို့အနေဖြင့်စက်ရုံတွင်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်နေသောဒေသဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုနှင့်သီးခြားသဘောတူညီချက်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟူသောအချက်ကိုပြလိမ့်မည်။ 'ပေးသွင်းသူများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ' ကိုလည်းကြည့်ပါ။

ပြည်ထောင်စုလက်မှတ်ထိုးသူများနှင့် NGO များ၏အခန်းကဏ္။

သဘောတူညီချက်ကိုညှိနှိုင်းပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးသောသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များကိုမည်သို့ရွေးချယ်မည်နည်း။?

သဘောတူညီချက်ကိုညှိနှိုင်းပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးသောသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များကိုမည်သို့ရွေးချယ်မည်နည်း။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့ချုပ်များနှင့်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနှင့်မပတ်သက်သည့်စက်ရုံအဆင့်သမ ဂ္ဂများသည်ညှိနှိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါ၀င်ရန်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်များကိုအမျိုးသားညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့မှရွေးချယ်လိမ့်မည်။ ဤအဖွဲ့သည်ကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်အနည်းဆုံး ၂ ဦး နှင့်အများဆုံး ၃ ဦး ကို Global Negotiating Council သို့အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည်။၎င်းသည်သဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမပြုမီအတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။တိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်အဖွဲ့မှာကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးကော်မတီဖြစ်ပြီးအမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့်အလုပ်သမားသမဂ္ဂများနှင့်ကောင်စီမှ NGO များပါဝင်သည်။ ကိုယ်စားလှယ်များကိုရွေးချယ်သောအမျိုးသားပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ချုပ်များနှင့်စက်ရုံသမဂ္ဂများအားလုံး၏စာရင်းကိုသဘောတူညီချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲပါလိမ့်မည်။ ဤသမဂ္ဂများသည်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများနှင့်သီးခြားသဘောတူညီမှုများကိုလည်းညှိနှိုင်းရမည်။ အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူမှငြင်းဆန်ပါက၎င်းတို့သည်နောက်ဆက်တွဲမှတဆင့်ပါဝင်သော EWA အရတာဝန်ဝတ္တရားများကိုအစပျိုးနိုင်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအန်ဂျီအိုများသည်သဘောတူညီချက်တွင်သက်သေခံလက်မှတ်ထိုးသူများကိုပြုမူဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။အလုပ်သမားသမဂ္ဂများနှင့်အလုပ်သမားအခွင့်အရေးအန်ဂျီအိုများသည်အလုပ်သမားလေ့ကျင့်ရေးနှင့်လိုက်နာမှုကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရန်နှင့်အလုပ်ရှင်များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏တာ ၀ န် ၀တ္တရားများကိုမလိုက်နာသည့်အခါတိုင်ကြားချက်များကိုတင်ပြရာတွင်တက်ကြွစွာပါ၀င်ရမည်။ဒေသတွင်းအလုပ်သမားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအန်ဂျီအိုများသည်ဒေသခံသမဂ္ဂများ၏ဖိတ်ကြားမှုကြောင့်သို့မဟုတ်ထိုနိုင်ငံ၏အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွင်တရားဝင်သမဂ္ဂများမရှိပါကပါဝင်နိုင်သည်။

စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသည်လုပ်ခလစာအတွက်ညှိနှိုင်းရန်အလုပ်သမားများ၏အခွင့်အရေးကိုအသုံးချနေသလား။

သဘောတူညီချက်သည်လုပ်ခလစာအဆင့်ကိုမသတ်မှတ်ပါ။လုပ်သားများပိုမိုမြင့်မားသောလုပ်ခညှိနှိုင်းရန်အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။အဆိုပါသဘောတူညီချက်တွင်စုပေါင်း၍စုပေါင်းညှိနှိုင်းခွင့်ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ထိုအခွင့်အရေးများကိုကျင့်သုံးသည့်အခါသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်များနှင့်အလုပ်သမားများအားလက်တုံ့ပြန်ခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးရန်ပြဌာန်းချက်လည်းရှိသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဒေသဆိုင်ရာသမဂ္ဂများနှင့်အဖွဲ့ချုပ်များသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ EWA နှင့်ညှိနှိုင်းရန်ကိုယ်စားလှယ်များကိုရွေးချယ်ရာတွင်လည်းပါ၀င်မည်ဖြစ်သည်။

နေထိုင်မှုလုပ်ခအဆင့်

သတ်သတ်မှတ်မှတ်နေထိုင်မှုလုပ်ခသတ်မှတ်ချက်ကိုရွေးချယ်ထားပါသလား။

လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းပညာရှင်များနှင့်သုတေသီများမှလူနေမှုအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ချက်များစွာကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။နိုင်ငံများစွာရှိသမဂ္ဂများသည်တိကျသောလူနေမှုလုပ်အားခလိုအပ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ထားပြီးဒေသတွင်းလူနေမှုလုပ်အားခကိုအာရှကြမ်းခင်းလုပ်အားကိုအာရှရှိအလုပ်သမားသမဂ္ဂများမှတီထွင်ခဲ့သည်။ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအဆင့်ကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်မှသည်မိသားစုတစ်ခု၏ထိရောက်သောကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်အထိ၊ ကွဲပြားခြားနားသောစံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ဤကွဲပြားခြားနားသောအစပျိုးမှုများမှရရှိသောလူနေမှုနှုန်းသည်ကိန်းဂဏန်းများအပေါ်တွင်အခြေခံသည်။အမျိုးသမီးများသည်လုပ်သားအင်အားအတွင်းသို့၀င်ရောက်ရန်လိုအပ်သောအိမ်စောင့်ရှောက်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုမတူကွဲပြားစွာဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ဤကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်ချက်များအနက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလူနေမှုအဆင့်အတန်းခန့်မှန်းချက်သည်တူညီသောနိဂုံးချုပ်သို့ရောက်သည်။ လူနေမှုလုပ်အားခနှင့်အနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခအကြားကွာဟချက်မှာပျမ်းမျှအားဖြင့်အချက် (၃) ဖြစ်သည်။ မည်သည့်စံသတ်မှတ်ချက်ကိုမဆိုအစား၊ လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ၂၅% အပိုကြေးကို ၄င်းတို့၏ပေးသွင်းသူများ၏ပေးသွင်းရသည့်စျေးနှုန်းထက်ပိုမိုထည့်၀င်ရန်လိုအပ်သည်။

ယင်းသည်ပြဌာန်းနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခတိုးမြှင့်ရေးအတွက်ရုန်းကန်မှုများနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သနည်း။

အဆိုပါသဘောတူညီချက်ပိုမိုမြင့်မားနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာများအတွက်ဒေသခံရုန်းကန်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်။လက်ရှိတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်အပြိုင်အဆိုင်များသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဈေးကွက်တွင်ရှင်သန်နေသည်။ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်မှုနိုင်ငံများကနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဆွဲဆောင်ရန်အနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည်။သို့သော်အကယ်၍ဒေသတွင်းရုန်းကန်မှုများကနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာတိုးမြှင့်စေလျှင်၊အမှတ်တံဆိပ်များသည်သဘောတူညီချက်အရအနိမ့်ဆုံးအနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းကိုညှိနှိုင်းနိုင်သည် (စာမျက်နှာ ၅ တွင်ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ဖတ်ပါ) ။

နေထိုင်မှုလုပ်အားအလှူငွေ

၂၅% ထည့်ဝင်ငွေကိုဘယ်လိုတွက်ချက်ခဲ့သလဲ။

ဤအလှူငွေကိုကိန်းဂဏန်းနှစ်ခုအပေါ် အခြေခံ၍ တွက်ချက်သည် -

  1. ၁)ထုတ်လုပ်မှုနိုင်ငံများတွင်အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခနှင့်လူနေမှုအကြားပျမ်းမျှကွာဟချက်။ အချက်အလက်များအရဤကွာဟမှုသည်အထည်ချုပ်ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံအများစုတွင် ၃x မှ ၅ ဆအကြားရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏တွက်ချက်မှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရောင်စဉ်၏အနိမ့်ဆုံးကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ထားပြီး၊အသက်ရှင်သောလုပ်ခအဆင့်သို့ရောက်ရှိရန်အနိမ့်ဆုံးလုပ်အားကို ၃ နှင့်မြှောက်ရမည်။ နှင့်
  2. အလုပ်သမားဆီသို့သွားသောအထည်၏ကုန်ကျစရိတ်၏ပျမ်းမျှရာခိုင်နှုန်း။ သုတေသနပြုချက်အရအလုပ်သမားသည်အထည်ချုပ်များ၏ကုန်ကျစရိတ်၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၅-၁၂% ကိုကိုယ်စားပြုသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တွက်ချက်မှုများအတွက်အခြေခံအနေဖြင့်ဤအကွာအဝေး၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်သော ၁၂% ကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။၃ x ၁၂ ကိုမြှောက်ခြင်းသည်ကိန်းဂဏန်း ၃၆% ရရှိသည်။ ၎င်းသည်အလုပ်သမားဆီသို့သွားသင့်သောကုန်တင်ကုန်ပစ္စည်း၏တန်ဖိုး (FOB) ၏စုစုပေါင်းပမာဏဖြစ်သည်။ FOB စျေးနှုန်း၏ ၁၂% သည်အလုပ်သမားများဆီသို့ ဦးတည်သွားပြီဟုယူဆလျှင်၊ FOB စျေးနှုန်းသည် ၃၆% ၏စုစုပေါင်းလုပ်အားခရာခိုင်နှုန်းကိုရောက်ရှိရန်အပို ၂၄% တိုးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ရည်ရွယ်ချက်များ။

နေထိုင်မှုလုပ်ခကိုဘယ်လိုပေးမလဲ။

ထည့်၀င်မှုအားပုံမှန်လုပ်ခလစာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်အလုပ်သမားများအားဖြန့်ဝေမည်ဖြစ်ပြီးထိုပမာဏသည်အလုပ်သမားများ၏လစာပေးငွေများအပေါ်သီးခြားလိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ အချိန်ပိုင်းအလုပ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်သောအလုပ်သမားများသည်အလုပ်ချိန်၏ပမာဏပေါ် မူတည်၍ ခွဲဝေယူထားသည်။လုပ်အားခ၊အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်အလုပ်သမားများရရှိထားသည့်အခြားလျော်ကြေးများအပေါ်တွင်ထည့်၀င်သည်။ပေးသွင်းသူများသည်လုပ်ခ၊သက်သာခွင့်များနှင့်အခြားလျော်ကြေးများလျှော့ချရန်အတွက်တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားပြီးအလုပ်သမားများအားလျော်ကြေးနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုလျှော့ချရန်ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။ သို့သော်စက်ရုံများသည်ဖောက်သည်အများအပြားအတွက်တစ်ပြိုင်နက်တည်းထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်သဘောတူညီမှုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးမည်မဟုတ်သောကြောင့်နေထိုင်မှုလုပ်ခ၏ပါဝင်မှုသည်ပါဝင်သည့်စက်ရုံများမှအလုပ်သမားများသည်ချက်ချင်းလူနေမှုလုပ်အားခရရှိလိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပေ။

ဘယ်အချိန်မှာအလုပ်သမားတွေကနေထိုင်မှုလုပ်ခကိုရကြမလဲ။

ပါဝင်သည့်စက်ရုံများရှိအလုပ်သမားများသည်ပထမဦးဆုံးအမှတ်တံဆိပ်နှင့်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက်ချက်ချင်းလူနေမှုလုပ်အားခကိုရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ အလုပ်သမားများ၏လုပ်ခနှုန်းမှာ EWA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့်စက်ရုံမှထုတ်လုပ်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ရာခိုင်နှုန်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။စက်ရုံတစ်ခုမှထုတ်လုပ်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးသည်ဤသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပါကအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုစီမှလူနေမှုလုပ်အားခသက်တမ်းသည်လူနေမှုအဆင့်သို့တိုးလာလိမ့်မည်။

အကောင်အထည်ဖော်မှု

လက်မှတ်ထိုးအမှတ်တံဆိပ်နှင့်လက်လီရောင်းချသူများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများမှာအဘယ်နည်း။ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသို့မဟုတ်လက်လီအရောင်းဆိုင်များသည် -

ထိုအထည်များအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကပေးသော FOB စျေးနှုန်း၏ ၂၅% နှင့်ညီမျှသောပရီမီယံတန်ဖိုးမြင့်သောစက်ရုံရှိစက်ရုံတိုင်းကိုပေးချေပါ။ Living Wage Contribution (“ ပံ့ပိုးမှု”)ဟုလူသိများသည့်ဤပရီမီယံကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကအမှာစာအတွက်ပေးချေသည့်ပုံမှန်စျေးနှုန်းအပြင်ထပ်တိုးမည်ဖြစ်သည်။အလုပ်သမားများအားဖြတ်သန်းခြင်းကိုလက်မှတ်ရေးထိုးသူများကစောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်ပြီး၊၎င်းသည်သီးခြားလွတ်လပ်သောတတိယပါတီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်

  • မည်သည့်တိုင်းပြည်မဆိုစက်ရုံများမှစက်ရုံများမှပြုလုပ်သောအထည်ချုပ်အမှာစာများ၏ပျမ်းမျှ FOB စျေးနှုန်းကိုလျှော့ချရန်သေချာစေပါ။
  • အလုပ်သမားအားလုံး၏နေထိုင်မှုလုပ်အားကိုဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်လွတ်လပ်စွာအသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်ကိုလေးစားခြင်းအပါအဝင်အထက်ဖော်ပြပါကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူတာဝန်ဝတ္တရားများကိုလိုက်နာရန် ၄ င်း၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသည့်စက်ရုံများအားတောင်းဆိုရန်။
ပေးသွင်းသူများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများမှာအဘယ်နည်း။

ဤသဘောတူညီချက်အရပေးသွင်းသူများသည် -

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှပေးသွင်းသူအားကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအားချက်ချင်းပေးချေပြီးသည်နှင့်လုပ်အားခ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လုပ်သားအင်အားသို့နေထိုင်မှုလုပ်အားကိုထည့် ၀င်ပါသည်။ စက်ရုံတွင်အလုပ်သမားသမဂ္ဂမရှိသည့်နေရာတွင်ထည့်၀င်ငွေကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီသောအလုပ်သမားများအားညီမျှစွာဖြန့်ဝေပေးမည်။အရည်အချင်းပြည့်မီသောအလုပ်သမားများသည်ထုတ်လုပ်မှုကြမ်းပြင်မှလုပ်သားများ၊အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၊ထုပ်ပိုးခြင်း၊ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊လိုင်းခေါင်းဆောင်များနှင့်အမိန့်ပြီးဆုံးသည့်လအတွင်းစက်ရုံမှအလုပ်ခန့်ထားသောကြီးကြပ်ရေးမှူးများပါ၀င်သည်။မန်နေဂျာများသည်ပရီမီယံကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အချိန်ပိုင်းအလုပ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်သောအလုပ်သမားများသည်အချိန်ပြည့်နာရီအနည်းငယ်ပေါ် မူတည်၍ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောပမာဏကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။

စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

ပိုမိုသိရှိလိုပါက

သဘောတူညီချက်အားလက်မှတ်ရေးထိုးသူများကစောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်ပြီး၊ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်သီးခြားတည်ထောင်ထားသောလွတ်လပ်သောတတိယပါတီအဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထောင်နိုင်သည်။ချိုးဖောက်မှုများကိုအစီရင်ခံရန်အတွက်အလုပ်သမားများသည်၂၄နာရီတိုင်ကြားချက်ယန္တရားကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ပေးသွင်းသူများသည်လွတ်လပ်သောတတိယပါတီအဖွဲ့အစည်း၏တိုင်ကြားချက်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအပြင်တိုင်ကြားချက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ပတ်သက်သောတွေ့ရှိချက်များနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့်စောင့်ကြည့်မှုမှအမိန့်ပေးသောသက်ဆိုင်ရာမှန်ကန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်နှင့်အခြားကုစားမှုများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်တာဝန်ရှိသည်။

  • အလုပ်သမားများအားလစာ၊ ခံစားခွင့်များသို့မဟုတ်အခြားလျော်ကြေးများလျှော့ချခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါသည်။
  • အလှူငွေပေးချေခြင်း၊ လွတ်လပ်စွာအသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့်တိုင်ကြားချက်ကိုတင်သွင်းခြင်းတို့အပါအ ၀ င်၊ ပရိုဂရမ်အရအလုပ်သမားများအနေဖြင့်၄င်းတို့၏အခွင့်အရေးများနှင့်ပတ်သက်သည့်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများပြုလုပ်ရန်သေချာပြုလုပ်ပါ။ ထိုသင်တန်းများကိုသမဂ္ဂများနှင့် / သို့မဟုတ်အန်ဂျီအိုများကပြုလုပ်လိမ့်မည်။

သင်တန်းသားများအတွက်အချိန်အတွက်အလုပ်သမားများအားပေးသွင်းသူများကလျော်ကြေးပေးလိမ့်မည်။ စက်ရုံတွင်အလုပ်သမားသမဂ္ဂများရှိပါကသင်တန်းတက်သည့်အဖွဲ့သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများသည်အလုပ်ရှင်နှင့်သမဂ္ဂတို့မှအပြန်အလှန်သဘောတူသင့်သည်။ တိုင်ကြားမှုယန္တရားကိုအသုံးပြုသောသို့မဟုတ်အသုံးပြုရန်ကြိုးစားသူသို့မဟုတ်သက်သေခံချက်ကိုပေးသောမည်သည့်အလုပ်သမားကိုမဆိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှလက်တုံ့ပြန်ခြင်းမပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်

ပေးသွင်းသူများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုမည်သို့ကျင့်သုံးသနည်း။

ပေးသွင်းသူများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုစျေးကွက်အခြေပြုပြဌာန်းထားသောယန္တရားမှတဆင့်ပြဌာန်းထားသည်။ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ပူးပေါင်းရန်ပျက်ကွက်ပါက၊စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှပေါ်ပေါက်လာသောလိုအပ်သောမှန်ကန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကိုအကောင်အထည်မဖော်ပါကသို့မဟုတ်အစီအစဉ်အရ၎င်း၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုမလိုက်နာပါကလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူနှင့်စီးပွားရေးဆက်နွယ်မှုအားလုံးကိုပိုင်ရှင်များကပိုင်ဆိုင်လည်ပတ်သည်အခြားစက်ရုံရပ်ဆိုင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။အကယ်၍စက်ရုံသည်လိုအပ်သောမှန်ကန်သောအရေးယူမှုကိုအကောင်အထည်ဖော်သည်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်သေးပါကလက်မှတ်ထိုးထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်စက်ရုံသို့မဟုတ်ပိုင်ရှင်များပိုင်သောနှင့်လည်ပတ်သောမည်သည့်စက်ရုံတွင်မဆိုအမိန့်အသစ်များထပ်မံမချမှတ်ရန်လိုအပ်သည်။

လက်မှတ်ထိုးအမှတ်တံဆိပ်နှင့်လက်လီရောင်းချသူများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုမည်သို့ပြဌာန်းသနည်း။

သဘောတူညီချက်အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးသူများကသီးခြားဖွဲ့စည်းထားသောလွတ်လပ်သောတတိယပါတီအဖွဲ့အစည်းမှစောင့်ကြည့်ပြီးသဘောတူညီချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည်။ တိုင်ကြားမှုယန္တရားကိုလည်ပတ်ခြင်း၊ချိုးဖောက်မှုများအပေါ်တိုင်ကြားချက်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊တွေ့ရှိချက်များကိုထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့်ချိုးဖောက်မှုများအတွက်မှန်ကန်သောအရေးယူမှုများပြုလုပ်ရန်၊ အစီအစဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊နှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုအပေါ်လူသိရှင်ကြားအစီရင်ခံပါကလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှစက်ရုံများနှင့်စက်ရုံများမှအလုပ်သမားများအားနေထိုင်မှု လုပ်အားခပေးချေမှုကိုအတည်ပြုရန်အတွက်အဖွဲ့အနေဖြင့်တာဝန်ရှိသည်။လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များတင်သွင်းသည့်နိုင်ငံရှိမည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆိုအဖွဲ့အစည်းသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်နှင့်တိုင်ကြားမှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်စွမ်းရည်ရှိလိမ့်မည်။

သဘောတူညီချက်အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုဘယ်လိုစောင့်ကြည့်လေ့လာမလဲ။

သဘောတူညီချက်အားပိုမိုပြည့်စုံစွာအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအားလွတ်လပ်သောတတိယပါတီအဖွဲ့အစည်းမှလက်မှတ်ရေးထိုးသူများကအထူးသဖြင့်သဘောတူညီချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည်။ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်(များ)မှစက်ရုံများနှင့်စက်ရုံများမှအလုပ်သမားများအားနေထိုင်မှုလုပ်အားခပေးချေမှုကိုအတည်ပြုရန်အတွက်အဖွဲ့အနေဖြင့်တာဝန်ရှိသည်။ တိုင်ကြားမှုယန္တရားကိုလည်ပတ်ခြင်း၊ ချိုးဖောက်မှုများအပေါ်တိုင်ကြားချက်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊တွေ့ရှိချက်များကိုထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ချိုးဖောက်မှုများအတွက်မှန်ကန်သောအရေးယူမှုလိုအပ်သည်။တွေ့ရှိချက်များကိုထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့်ချိုးဖောက်မှုများအတွက်မှန်ကန်သောအရေးယူမှုများပြုလုပ်ရန်၊အစီအစဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊နှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုအပေါ်လူသိရှင်ကြားအစီရင်ခံမှုလိုအပ်သည်။လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များတင်သွင်းသည့်နိုင်ငံရှိမည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆိုအဖွဲ့အစည်းသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်နှင့်တိုင်ကြားမှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်စွမ်းရည်ရှိလိမ့်မည်။

ပရိုဂရမ်အောက်ရှိသူတို့၏အခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်ပါကအလုပ်သမားများသည်မည်သို့တိုင်ကြားနိုင်သနည်း။

အလုပ်သမားများအနေဖြင့်အလုပ်သမားများအနေဖြင့်တိုင်ကြားချက်များနှင့်/သို့မဟုတ်သဘောတူညီချက်အားဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်းအစီရင်ခံခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ယုံကြည်စိတ်ချရသောတိုင်ကြားချက်များအားလုံးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူကစောင့်ကြည့်လိမ့်မည်။အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍အလုပ်သမားများရရှိသောလေ့ကျင့်မှုတွင်တိုင်ကြားမှုယန္တရားကိုမည်သို့သွားရကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များပါ ၀င်သည်။ တိုင်ကြားမှုယန္တရားကို၀င်ရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတွင်ပါ၀င်သောမည်သည့်အလုပ်သမားကိုမဆိုလက်တုံ့ပြန်မှုကိုတင်းကြပ်စွာတားမြစ်သည်။

အစီအစဉ်အကြောင်းအလုပ်သမားများဘယ်လိုသိကြမလဲ။

အလုပ်သမားများအားပရိုဂရမ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောသမဂ္ဂများနှင့် NGO များကလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။သင်တန်းများမှထည့်၀င်ခြင်းနှင့်အလုပ်သမားများအားမည်သို့ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ကြောင်း၊အစီအစဉ်၏လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းလိုအပ်ချက်၊လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောသမဂ္ဂများနှင့်အန်ဂျီအိုများ၏အခန်းကဏ္ဍ,၊တိုင်ကြားမှုယန္တရားကိုမည်သို့မည်ပုံလက်လှမ်းမီခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးလိမ့်မည်။ပုံမှန်လေ့ကျင့်ချိန်အတွင်းစက်ရုံဝန်းကျင်တွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများပြုလုပ်လိမ့်မည်။

အစီအစဉ်ကိုမည်သို့ငွေကြေးထောက်ပံ့မည်နည်း။

လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်လက်လီရောင်းသူတိုင်းသည်နှစ်စဉ်ကြေးပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီးအစီအစဉ်ကိုတည်ထောင်ရန်နှင့်လည်ပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။၎င်းတွင်တိုင်ကြားမှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊တိုင်ကြားမှုယန္တရားကိုလည်ပတ်ခြင်း၊အလုပ်သမားများအားအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍သင်တန်းများပေးခြင်း၊ပရိုဂရမ်၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပတ်သက်သောအစီရင်ခံစာများနှင့်အခြားလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များကိုသမဂ္ဂများနှင့်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများအားထောက်ပံ့ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏တရားဝင်အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခတိုးလာပြီးနိမ့်ဆုံးလုပ်ခနှင့်လူနေမှုအကြားကွာဟချက်လျော့နည်းသွားပါကဘာဖြစ်မည်နည်း။

ဤကဏ္ဍအတွက်အမျိုးသားအဆင့်အနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခတိုးမြှင့်မှုသည်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်လက်လီရောင်းဝယ်သူများအတွက်သက်မွေးဝမ်းကျောင်းရရှိရေးအတွက်အနိမ့်ဆုံးပရီမီယံကိုပေးဆောင်နိုင်သောကြောင့်တိုင်းပြည်မှအရင်းအမြစ်များကိုဆက်လက်၍တိုးမြှင့်ပေးရန်မက်လုံးတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပေးဆောင်ရန်လိုအပ်သောစံချိန်စံညွှန်းမှာလက်ရှိပေးရသော FOB စျေးနှုန်း၏ ၂၅% ဖြစ်သည်။ LW နှင့်Mပြဌာန်းထားသည့်MWအကြားကွာဟချက်သည်၂၀၀%ထက်နည်းလျှင်သို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်သည်FOBစျေးနှုန်းများကိုလူနေမှုအဆင့်အတန်းရှိအလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကိုကာမိစေရန်လုံလောက်စွာသက်သေပြနိုင်သည့်နေရာတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကယင်းကိုဦးဆောင်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်လျှင်ဤ၂၅%မှကွာခြားချက်များဖြစ်နိုင်သည်လုပ်သားများပိုမိုမြင့်မားသောလုပ်ခလ စာရန်ဖြစ်သည်။ဒေသခံအလုပ်သမားလက်မှတ်ထိုးသူများကစံနှုန်း ၂၅% မှသွေဖည်ခြင်းကိုသဘောတူမှသာနိမ့်သောရာခိုင်နှုန်းကိုပေးဆောင်နိုင်သည်။

ဒီသဘောတူညီချက်ကအဝတ်အထည်စျေးနှုန်းကိုတိုးစေမလား။

လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများအားပိုမိုစျေးနှုန်းပေးရန်အတွက်လိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းစားသုံးသူများအနေဖြင့်ဤကုန်ကျစရိတ်ကိုမပေးရပါ။ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်စျေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းထက်အနည်းငယ်မျှသောဤတိုးတက်မှုကိုလက်ခံရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်စျေးနှုန်းမြှင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါကဤတိုးမြှင့်မှုသည်အနည်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသဘောတူညီချက်သည်ရေရှည်ပြန်လည်ဝေငှမည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်ကြောင်းနှင့်အခြားအချက်များနှင့်ပေါင်းစပ်။အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအပေါ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်ပို၍ခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်သည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စားသုံးသူနိုင်ငံများအတွက်လူမှုရေး၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စီးပွားရေးအရအပြုသဘောဆောင်သောပြောင်းလဲမှုကိုပြုလုပ်ရန်ထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက်တစ်လျှောက်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနှင့်အာဏာများကိုမျှတစွာခွဲဝေပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကိုထင်ဟပ်စေသည်။