Hakkımızda

Sendika, işçi merkezi, STK ve diğer hak savunucularından oluşan geniş bir koalisyon, yasal olarak bağlayıcı ve uygulanabilir bir ücret anlaşması önergesi oluşturup ileri sürmek için bir araya geldi ve aktif katılımını ve desteğini bekliyor.

Bu önerge üç eylem ağı tarafından geliştirildi:

Asia Floor Wage Alliance

Asia Floor Wage Alliance (AFWA), yani Asya Taban Ücret Birliği, Asya’daki hazır giyim üreticisi ülkeler ve ABD ve Avrupa’daki tüketici bölgeleri genelinde faaliyet gösteren, işçilerin yönetimindeki küresel bir sosyal ve emek ittifakıdır. 2007’de kurulan AFWA, küresel üretim ağlarının kapsadığı ülke bazlı mücadelelerin kısıtlamalarını aşmak için Asyalı hazır giyim sendikaları arasında bölgesel birlik sağlamakta ve küresel moda markalarının hesap verebilirliğini teşvik etmektedir. Ayrıca, AFWA’nın Asyalı hazır giyim işçileri için oluşturduğu, tarihe geçmiş, sınır ötesi “yaşam ücreti” formülasyonu; ödenmeyen bakım maliyetlerini hesaba katan tek kadın odaklı formülasyondur. AFWA, ulusal ve uluslararası düzeyde insana yakışır iş mücadelelerine öncülük etmeleri için kadın hazır giyim işçilerinin önderliğini teşvik eder ve ev işçilerini de kapsayan geniş bir istihdam ilişkileri anlayışına bağlıdır.

Clean Clothes Campaign

Clean Clothes Campaign (CCC), yani Temiz Giysi Kampanyası, kendini küresel hazır giyim ve spor giyim endüstrisindeki çalışma koşullarını iyileştirmeye ve işçileri güçlendirmeye adayan küresel bir ağdır. 1989’dan beri işçilerin temel haklarına saygı gösterilmesini sağlamak için çalışır. CCC, tüketicileri eğitir ve harekete geçirir, şirketler ve hükümetlerle lobi faaliyeti yürütür ve hakları için mücadele eden ve daha iyi çalışma koşulları talep eden işçilerle doğrudan dayanışır. CCC, kadın hakları, tüketici savunuculuğu ve yoksullukla mücadele gibi geniş bir perspektif ve çıkar spektrumunu kapsayan işçi sendikaları ve STK’ları bir araya getirir.

Worker-driven Social Responsibility Network

Worker-driven Social Responsibility Network (WSRN), yani İşçi-odaklı Sosyal Sorumluluk Ağı, kurumsal tedarik zincirlerinde temel insan haklarını koruyacak etkili ve yenilikçi bir paradigma geliştirmek için birlikte çalışan işçi örgütleri, işçi örgütü destekçileri ve teknik danışmanlardan oluşan bir eylem ağıdır. İşçi-odaklı Sosyal Sorumluluk diye adlandırılan bu yaklaşım, Bangladeş’in hazır giyim sektöründeki Accord on Fire and Building Safety ve ABD’nin tarım sektöründeki Fair Food Program dahil olmak üzere, işçilerin yönetimindeki faaliyetlerden doğmuştur. Multi-disipliner WSR Ağı, bu modeli başka sektör ve bölgelere yaymak için strateji geliştirmek ve uygulamak için oluşturulmuştur. Ağ’ın hedefi, çok sayıda ilgili aktörün bu modeli kavramasını sağlamak, modeli uygulamak isteyen işçi-odaklı faaliyetlere destek olmak ve kaynak bulmak, ayrıca paradigmayı ileri götürerek bu modelin küresel tedarik zincirlerindeki işçi hakları programlarının temel aldığı model olmasını sağlamaktır.